Steenhouwerswerk

Wilt u een ambachtelijke schouw of heeft u een schouw die gerestaureerd moet worden?
Bent u op zoek naar een persoonlijk grafmonument?
Heeft u een object / ornament dat om restauratie vraagt?
Wilt u een originele gevelsteen voor uw huis?

Voor mijn werk heb ik de opleiding voor restauratiesteenhouwer in Utrecht gevolgd. Aansluitend heb ik ruime ervaring opgedaan in het restauratiewerk, zowel bij particulieren als bij gemeentes, bedrijven en instellingen.

Het geeft mij voldoening om authentieke objecten te restaureren met respect voor het verleden.

Wilt u een indruk krijgen van wat ik zoal gemaakt heb, kijk dan bij de foto-impressie.